Výroční zprávy, brožury, letáky a jiné tiskoviny

www.certum.cz / Výroční zprávy, brožury, letáky a jiné tiskoviny

Podíleli jsme se na zpracování části výroční zprávy GE Bank v roce 2000.

Pro kongres European Brewery Convention, který se konal v roce 2005 v Praze a jenž byl organizován Českým svazem pivovarů a sladoven jsme připravili informační leták.

V roce 2007 jsme pro Český svaz pivovarů a sladoven zpracovali textovou část publikace Zpráva o českém pivovarství a sladařství.

Dolní navigace