Nabídka našich služeb

www.certum.cz / Nabídka našich služeb

Media Relations.

Mediální audit – průzkum postavení a role společnosti nebo instituce v médiích. Návrhy na vytvoření firemní filozofie, strategie a taktiky v oblasti médií. Komplexní zajištění tiskových konferencí – námět, scénář, návrhy hlavního sdělení a jeho realizace prostřednictvím tištěných materiálů, vytipování vhodných médií, organizace, na požádání vedení setkání s médii. Zpracování prezentací pro setkání s médii. Vydávání tiskových zpráv a tiskových informací. Zpracování článků. Média monitoring firmy nebo instituce a jejích konkurentů, analýzy, vyhodnocení, návrhy na další postup. Vytipování příležitostí a námětů pro rozhovory; příprava a organizování interview. Zajišťování služby tiskového mluvčího. Spravování internetových stránek. Studijní cesty pro novináře. Mediální trénink.

Marketingová komunikace.

Uvádění nových produktů a služeb na trh. Jednorázové i dlouhodobé kampaně. Komunikační podpora stávajících produktů a služeb. Pořádání odborných konferencí, seminářů, zajištění lektorů, technicko-organizační zajištění.

Organizování společenských akcí.

Vytipování cílových skupin. Zpracování tematického návrhu, příprava scénáře. Vytvoření pozvánek, distribuce, případné ověření účasti. Vyhledávání vhodných míst pro konání společenských akcí. Zajištění účinkujících. Organizační a technické zabezpečení. Vyhodnocení akce.

Vydávání publikací a dalších tištěných materiálů.

Zpracování námětu, návrh jednotlivých částí a rubrik, grafické zpracování, výběr fotografií atd. Výroční zprávy – návrh, textové a grafické zpracování, distribuce. Newslettery – informační a tematicky zaměřené informační materiály. Bulletiny, pravidelná periodika. Neperiodické publikace, prospekty, katalogy a další tištěné materiály.

Interní komunikace.

Průzkum a vyhodnocení současného stavu vnitřní komunikace. Upozornění na slabá místa a krizové momenty, potenciální hrozby, ale i na oblasti, kde komunikace funguje. Zpracování návrhu strategie a taktiky optimální komunikace. Odborná školení pro vedení společnosti a instituce. Tvorba periodických i neperiodických materiálů. Intranet. Organizování společenských a motivačních akcí pro zaměstnance (viz také Organizování společenských akcí).

Krizová komunikace.

Analýza potenciálních krizových situací společnosti nebo instituce. Tvorba návrhů, jak krizovým situacím předejít. Vytvoření manuálu postupu v případě krizové situace. Trénink osob pracujících v krizových týmech. V případě existence nebo vzniku problému návrh na jeho řešení. Odborné poradenství v případě průběhu krize, spolupráce s cílovými skupinami a médii. Následné vyhodnocení průběhu a návrhy, jak problémům předejít nebo jejich dopad minimalizovat. Vytvoření a obsluha horké (krizové) linky.

Dolní navigace