Tiskové konference, setkání s médii, kulaté stoly

www.certum.cz / Tiskové konference, setkání s médii, kulaté stoly

Pravidelně organizujeme setkání s médii pro Český svaz pivovarů a sladoven (snímek z akce v pražském hotelu ADRIA)Tiskové konference a různé formy setkání s médii, jako jsou kulaté stoly, snídaně nebo obědy resp. večeře aj. organizujeme na požádání zákazníka a vždy po vyhodnocení situace. Zvažujeme, je-li požadovaná metoda a forma komunikace odpovídající zájmům toho, kdo o službu žádá, kdo si ji objednává. Může se stát, že analýza situace ukáže na možnost využít ke komunikaci i jiné metody a formy, např. využít tiskovou zprávu, interview, napsat článek, zorganizovat seminář aj.

Klientovi navrhujeme strategii a taktiku komunikace pro setkání s médii a naše služby zahrnují také zpracování podrobného harmonogramu přípravy akce, návrh rozpočtu a další kroky, které by tiskové konferenci měly předcházet a také po jejím zorganizování následovat.

Setkání s médii nechápeme jako izolovaný, jednorázový krok komunikovat něco a někomu v čase, ale doporučujeme tuto metodu komunikace zařadit do kontextu celkové činnosti firmy, společnosti, instituce. Pokud je potřeba, před vlastním setkání můžeme zajistit mediální trénink (s externími dodavateli) nebo simulovat situaci, která může při setkání s médii nastat.

Nedílnou součástí přípravy na tiskovou konferenci je zpracování možných a očekávaných otázek ze strany novinářů, od těch velmi pravděpodobných až po ty, které jsou silně hypotetické. Touto přípravou sledujeme, abychom minimalizovali možná méně příjemná překvapení. Stane-li se však, že na otázku neznáme odpověď nebo je předčasné na ni odpovídat z řady důvodů, vždy zákazníkovi doporučujeme přislíbit odpověď. Jediné, co silně nedoporučujeme je odpověď typu "No comment."

Setkání s médii v různých formách pravidelně organizujeme pro Český svaz pivovarů a sladoven a mezi naše klienty patřily nebo patří např. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský v Praze, společnost Picodas (Garmin) Praha, Laufen CZ, Pivovar Náchod, a.s., Český svaz malých nezávislých pivovarů, ADEX AGRO, a.s., sdružení Slow Food Česká republika, Žatecký pivovar, spol. s r. o., Accom Group - Bohušovická mlékárna aj.

Dolní navigace