Přednášková činnost na konferencích a seminářích

www.certum.cz / Přednášková činnost na konferencích a seminářích

Josef Vacl je zván k přednáškám a prezentacím na konferencích a seminářích.

V květnu 2021 Josef Vacl přednesl na konferenci TOURMAN 2021 Conference “Restarting tourism, travel and hospitality: The day after” organised by International Hellenic University, Thessaloniki, Greecespolečný příspěvek autorů z Vysoké školy obchodní v Praze Monika Klímová, Lubomír Kmeco, Josef Vacl pod názvem The negative impact of the COVID-19 crisis on the activities of Czech mini-breweries. 

V prosinci 2017 přednesl na 5th Annual international conference on Tourism and Hospitality Research (THoR 2017), která se konala v Singapuru, přednášku na téma The Impact of Microbreweries on Travel in the Czech Republic. Konference byla zorganizována institucí Global Science and Technology Forum. Stať byla zveřejněna v PROCEEDINGS konference a je k dispozici mj. v systému Scopus. Zároveň byla stať ve formě článku pod nadpisem The Impact of Microbreweries on Travel in the Czech Republic Vliv minipivovarů na cestovní ruch v České republice zveřejněna v časopise Kvasný průmysl č. 2, 2018.  

V říjnu 2017 přednesl na 27. Pivovarsko-sladařských dnech, které se konaly opět v Olomouci přednášku na téma Wikipedie a její komunikační potenciál. Stať byla publikována ve dvouměsíčníku Kvasný průmysl č. 5, 2017. Je k dispozici v této části internetových stránek.

V listopadu 2015 přednesl na 26. Pivovarsko-sladařských dnech, které se konaly v Olomouci přednášku na téma Motivace účasti na pivních a pivovarských slavnostech v České republice. Stať byla publikována v měsíčníku Kvasný průmysl č. 10-11, 2015. Je k dispozici v této části internetových stránek.

Na gastronomickém festivalu Znojemský hrozen 2014 v rámci odborného semináře pro minipivovary Josef Vacl přednesl prezentaci na téma Minipivovary jako atraktivní cíl cestovního ruchu v České republice.

OrgaJmenovka na konferenci BizStrategy 2014, Singapurnizátoři mezinárodních konferenci Global Science and Technology Forum vybrali prezentaci Josefa Vacla Microbreweries as Attractive Tourist Destinations in the Czech Republic k přednesení na konferenci BizStrategy - Business Strategy and Organizational Behaviour. Přednášku přednesl na uvedené konferenci v Singapuru 22. července 2014. Stať byla zveřejněna v PROCEEDINGS konference a je k dispozici mj. v systému Scopus. 

V listopadu 2013 přednesl na 25. Pivovarsko-sladařských dnech, které se konaly v Praze přednášku na téma Netradiční formy komunikace v pivovarství a hledání jejich potenciálu. Stať byla publikována v měsíčníku Kvasný průmysl č. 10-11, 2013.

V květnu 2013 Josef Vacl vystoupil na mezinárodní konferenci Marketingová komunikace a společnost. Mezinárodní konference Marketingová komunikace a společnostTématem přednášky byla případová studie Komunikační podpora vědeckého projektu vývoje unikátní výrobní technologie bezlepkového piva a uvedení piva CELIA na trh.

V květnu 2011 byl Josef Vacl požádán o přednášku pro studenty Executive MBA Program John Molson School of Business (z kanadského Montrealu). Prezentoval téma Marketing in Eastern/Central Europe - Opportunities and Challenges.

V březnu 2011 Josef Vacl přednesl na konferenci Global Paths in Communication and Media Studies organizovanou University of New York in Prague případovou studii Promoting Gluten-free Beer in the Czech Republic: A Case Study.

V roce 2009 prezentoval téma Mají pivovarské soutěže smysl? na 10. festivalu Znojemský hrozen 2009.

Na veletrhu HORECA 2009 na semináři v sekci Slow Food vystoupil s přednáškou na téma Komunikace a produkty Slow Food – hledání cest k oslovení zákazníka.

V roce 2009 na 23. Pivovarsko-sladařských dnech přednesl prezentaci na téma Pivovarská osobnost jako marketingový nástroj.

V roce 2007 vystoupil na 22. Pivovarsko-sladařských dnech s přednáškou na téma Tisková zpráva by neměla být jen Popelkou.

Dolní navigace