Semináře, soutěže odbornosti

www.certum.cz / Semináře, soutěže odbornosti, soutěže piv

Významnou součástí komunikace je schopnost srozumitelně, jasně, zajímavě a profesionálně prezentovat odborné nebo široké veřejnosti své myšlenky, názory, projekty atd. Zkrátka dosáhnout toho, aby bylo přednášejícímu nebo účastníkovi jednání, diskuse rozumět a tím i pomáhat v jejich prosazování. Jednou z Soutěž odbornosti začínajících kuchařů a kuchařek ADEX AGRO Krůta 2006 se zúčastnilo 11 soutěžících ze 7 středních škol a odborných učilišťdůležitých forem jak toho dosáhnout jsou odborné semináře. Jsou sice především určeny pro odbornou veřejnost případně pro média, avšak mohou oslovit i nejširší veřejnost, dostane-li se jejich prostřednictvím publicity ve sdělovacích prostředcích. 

V roce 2006 jsme připravili a uskutečnili soutěž odbornosti mladých kuchařů a kuchařek jako způsob, kterým jsme začínající generaci odborníků představili poměrně opomíjený, avšak gastronomicky zajímavý a zdravý druh masa, maso z krůt.
Podobně jsme zpracovali a nabídli vzdělávací semináře klientům vyrábějícím produkty z brambor nebo pro učně, kteří by se měli věnovat práci v pneuservisech.

V roce 2008 jsme měli možnost spolupracovat při přípravě a realizaci dvou odborných seminářů, který pořádal Český svaz pivovarů a sladoven (www.cspas.cz) v rámci projektu Iniciativa zodpovědných pivovarů (www.iniciativapivovaru.cz). První z nich nesl název Etický kodex IZP a principy samoregulace v reklamě a druhý potom Samoregulace v pivovarnictví a její uplatňování v praxi

V roce 2008 jsme připravili seriál odborných seminářů, který se měl uskutečnit na několika místech v České republice, jehož cílem bylo představit mezinárodní společnost podnikající v oblasti leasingu nemovitostí na českém trhu. Zpracovali jsme odbornou a organizační část a navrhli partnery, kteří by vhodně hlavního partnera doplnili. Projekt je však tč. pozastaven a čeká se na vhodnější ekonomickou situaci v nemovitostech.

Prezentační dovednosti neboli schopnost profesionálně, na optimální výši prezentovat projekty nebo zaujmout média nebo širší veřejnost obecně jsou předmětem kurzu, který jsme nabídli a také pro klienty realizovali. Seminář nejen ukázal, jak dobře a odpovídajícím způsobem zpracovat prezentaci a následně ji přednést, ale vyhodnotili jsme silné a slabé stránky prezentací, které nám byly předvedeny. Díky upozornění na některé nedostatky se u řady prezentujících odborníků jejich přednášky staly zajímavější, více zaujaly, byly sledovány s větší pozorností a byly mnohem více ceněny. Klientovi jsme doporučuji po 6 až 12 měsících prezentace s vyhodnocením výstupů opakovat a sledovat tím vývoj.

Novinkou v nabídce firmy PORT spol. s r. o. je organizace a moderování strategických seminářů, jejichž cílem je formou řízené diskuse analyzovat pozici a situaci ve firmě a nalézt řešení pro další postup a vývoj firmy. Pro naše klienty jsme strategické semináře realizovali v letech 2009 až 2012. Tyto semináře byly určeny pro vrcholný management firem a institucí a pro jejich řídící orgány.

PORT spol. s r. o. byl v roce 2009 přizván k organizování soutěže speciálních a neobvyklých piv v rámci gastronomického festivalu Znojemský hrozen

Od roku 2013 nabízíme pro širokou a především odbornou veřejnost soutěž CEREVISIA SPECIALIS - PIVNÍ SPECIÁL ROKUCEREVISIA SPECIALIS - PIVNÍ SPECIÁL ROKU. Jedná se o soutěž speciálních a neobvyklých piv vyrobených pivovary v České republice. Soutěž se od předchozích ročníků liší mj. novou soutěžní kategorií vypsanou pro míchaná piva (tj. nízkoalkoholická nápoje vzniklé smícháním piva s ovocnou složkou). Novinkou je i logo soutěže, jehož autorem je grafik a publicista Pavel Jákl.

V říjnu 2013 jsme se podíleli na zorganizování semináře „Fenomén Českého piva“ v rámci festivalu o gastronomii Znojemský hrozen 2013. Seminář připravili partneři festivalu, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. a Ministerstvo zemědělství ČR. Seminář moderoval Josef Vacl.

Na gastronomickém festivalu Znojemský hrozen 2014 a 2015 jsme se opět organizačně podíleli na dvou odborných seminářích. První z nich byl určen pro minipivovary. Druhý byl o možnosti rozšíření programu festivalu o soutěž internetových stránek. Podrobnosti ve zprávách v této části sekce.

V minulých dnech byl vyhlášen již devátý ročník soutěže speciálních a neobvyklých piv vyrobených komerčními pivovary v České republice CEREVISIA SPECIALIS - PIVNÍ SPECIÁL ROKU.

Soutěžní podmínky budou pivovarům rozeslány v srpnu. Uzávěrka přihlášek je 17. září a vzorky je třeba odevzdat do VÚPS do konce září.

Soutěžit se bude v tradičních kategoriích, jako jsou světlá speciální piva (13,0 a více % EPM), dále polotmavá a tmavá speciální piva (13,0 a více % EPM, barva 20 j. EBC) a vyšší a v kategorii neobvyklá piva. Tímto pojmem se rozumí např. pšeničná piva, míchaná piva (beercoolery), ochucená piva vyráběná v našich podmínkách neobvyklou technologií, míchané nápoje na bázi nealkoholického piva. V této kategorii přihlašovatel může uvést parametr, kterým se pivo odlišuje a komise k němu při hodnocení přihlíží. Po dobrých zkušenostech bude opět vyhlášena kategorie pro svrchně kvašená piva typu ale.

Vyhlašovatelem soutěže je společnost PORT spol. s r. o., odborným garantem je VÚPS, a.s. 

Dolní navigace