Tiskové materiály

www.certum.cz / Tiskové materiály

Pro naše klienty připravujeme tiskové materiály, především tiskové zprávy, které jsou základním komunikačním nástrojem pro styk s médii, dále tiskové informace a články. Kromě toho připravujeme i projevy k vybraným příležitostem nebo zpracováváme prezentace o firmách, společnostech, institucích a jejich produktech nebo prezentace sdělující postoje k vybraným problémům, a to v češtině a angličtině.

Tisková zpráva je jednostránkové sdělení sloužící k podání základní, často velmi aktuální informace o dění ve společnosti, ve firmě, v organizaci nebo v instituce. Může obsahovat zprávu o výsledcích hospodaření, personálních změnách, o novém výrobku nebo službě, ocenění, kterého se instituci nebo jeho pracovníkovi dostalo, připomenout výročí atd. Vždy obsahuje osobní stanovisko vybraného mluvčího společnosti, kterým může být vedoucí představitel, vybraný odborník nebo i osobnost mimo firmu nebo instituci, ale zásadně se vyjadřující k obsahu sdělení v tiskové zprávě. Tisková zpráva může být i velmi účinnou formou proaktivní komunikace v případě, že očekáváme problém na trhu, ve vlastní firmě, společnosti atd. a nechceme se dostat do pozice, kdy reagujeme na to, co se v médiích objevilo. Může být i metodou minimalizující dopad krizové situace se všemi důsledky. Je to forma, kterou média nejčastěji využívají jako podklad pro článek nebo jinou formu oznámení v jakémkoliv druhu sdělovacích prostředků. Adresátem může být např. jen tisková agentura, ale častěji jsou adresátem i další média.

Tisková informace je sdělení určené médiím v rozsahu 2 – 3 stran, které nabízí obšírnější a často hlubší pohled na danou problematiku. Může být distribuována jednomu, ale i více médiím. Ve srovnání s adresářem tiskových zpráv je počet médií, kterým jsou tiskové informace rozesílány menší, ale cílenější.

Článek je další forma komunikace, která může mít i podstatně větší rozsah, než tisková zpráva nebo tisková informace. Velmi často je psaný pro konkrétní sdělovací prostředek a může nabídnout ještě detailnější pohled na dané téma. Součástí, vedle snímků, mohou být i schémata, grafy, tabulky atp. Prakticky každý článek bývá unikátní, originální a proto bývá zpravidla rozesílán jen jednomu adresátovi, do jednoho konkrétního média.

Dolní navigace