Několik slov o nás a naší společnosti

www.certum.cz / Několik slov o nás a naší společnosti

Společnost PORT spol. s r. o. byla založena v roce 1992. Postupně se hlavní náplní její činnosti stalo poskytování poradenských služeb v oblasti ekonomie, cestovního ruchu a komunikace, především styku s veřejností. Od roku 1994 do roku 1996 jedna z jejích částí začala fungovat i jako cestovní kancelář a směnárna na letišti Praha - Ruzyně. Portfolio služeb zahrnovalo poskytování ubytování včetně nabídky programu po dobu pobytu, směnárenskou činnost a další služby.

Od roku 2002 se firma PORT spol. s r. o. plně specializuje na poskytovaní poradenských a organizačních služeb v oblasti komunikace s veřejností, Public Relations. Využívá zkušeností svých pracovníků získaných během působení ve společnosti Burson-Marsteller CZ a Donath Burson Marsteller. Mezi klienty, pro které jsme tehdy pracovali, patřily firmy jako Boeing, GE Capital Bank, UPS, VISA, Winterthur penzijní fond, Pioneer Investments, TVX Bohemia důlní a další.

Mezi klienty společnosti PORT spol. s r. o. patřily nebo dnes patří firmy a instituce, jako jsou např. Český svaz pivovarů a sladoven, Český svaz malých nezávislých pivovarů, Aquent, Kinnarps, Lexmark, Pirelli, Picodas/Garmin, Laufen CZ, Pivovar Náchod, a.s., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. aj.

Josef a David VacloviPortfolio nabízených služeb zahrnuje např. aktivity v oblasti Media Relations, marketingových komunikací. Společnost připravuje a organizuje společenské akce. Dále písemně zpracovává zadané náměty, vytváří jednotlivé texty a komplexně zajišťuje grafickou i obrazovou část vydávání publikací a dalších tištěných materiálů. Rovněž poskytuje společnostem a institucím služby v oblasti interní komunikace a realizuje poradenskou činnost při předcházení krizovým situacím v komunikaci, a to zejména metodou vytipování potencionálních krizových momentů komunikace. V případě potřeby spolupracuje s krizovým týmem, cílovými skupinami a médii.

Představitel společnosti pravidelně přednáší a provádí lektorskou činnost na českých a zahraničních vysokých školách a univerzitách působících v České republice, např. University of New York in Prague a dalších. Na těchto institucích přednáší a vede vlastní kurzy, licencované kurzy i jednorázové semináře.

Jsme rodinná společnost, ředitelem firmy PORT spol. s r. o. je Ing. Josef Vacl, CSc., jeho zástupcem je Ing. David Vacl.

Dolní navigace