Organizování společenských událostí. Event management.

www.certum.cz / Organizování společenských událostí. Event management.

Organizování společenských událostí patří ke stále významnějším a četnějším formám iSvatováclavská slavnost českého piva 2011 - celkový pohled do Kongresového sálu hotelu Ambassadornterní i externí komunikace. Jejich prostřednictvím, formálním a především často velmi neformálním způsobem, dosáhneme sdělení řady myšlenek, názorů, postojů celé řadě cílových skupin, na kterých nám záleží.
Měli jsme možnost organizovat menší i větší akce pro 30 až 360 osob v nejlepších hotelích v Praze, mezi něž nesporně patří Ambassador – Zlatá Husa, Hilton Prague, Holiday Inn Prague Congress Centre, Intercontinental aj. Menší akce pořádáme v restauracích, jako jsou U Vladaře, Francouzský restaurant v Obecním domě, v hotelu Adria, Paříž atp.
Konání akcí doprovázeno mediální podporou, tedy vydáváním tiskových zpráv nebo tiskových informací nebo před jejich pořádáním příp. i po nich organizujeme interview s vybranými osobnostmi, které mají k akci a komunikovanému tématu co sdělit. Připravujeme i prezentace oceňovaných osobností

V roce 2011 se jsme organizovali již desátý ročník Svatováclavské slavnosti českého piva. Konala se v Kongresovém sále hotelu Ambassador - Zlatá Husa v Praze.

V dubnu 2012 jsme pro Český svaz pivovarů a sladoven zorganizovali první ročník Ceny českého sládka F. O. Poupěte.

Svatováclavskou slavnost českého piva 2012 jsme 26. září 2012 opět zorganizovali v Kongresovém sále hotelu Ambassador - Zlatá Husa v Praze. 

Dolní navigace