Praha, 9. září 2008 - Vysokoškolských zařízení, která nabízejí možnost studia v cestovním ruchu v České republice každoročně přibývá. Vedle těch, která mají tradici a vybudovaly si dobrou pozici doma a v některých případech i v zahraničí, jsou i ty, které reagují na společenskou poptávku po vysokoškolsky vzdělaných a odborně způsobilých absolventem v tak dynamického odvětví služeb, jakým cestovní ruchu ve světě i u nás je.