Tiskové zprávy

V rekordním ročníku Pivní speciál roku 2017 získali ceny překvapiví i tradiční vítězové

Praha 17. října 2017 – Do osmého ročníku soutěže speciálních a neobvyklých piv vyrobených pivovary v České republice CEREVISIA SPECIALIS - PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2017 přihlásil rekordní počet 14 pivovarů rovněž doposud nejvyšší počet, celkem 42 značek, ve čtyřech soutěžních kategoriích. Přihlášená piva degustovala dvacetičlenná hodnotitelská komise, rozdělená na dvě subkomise, První, dvanáctičlenný panel expertů, byl složen z nezávislých odborníků (např. ze Zemědělské univerzity v Praze) z různých institucí, doplněných o členy degustační komise Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s. Druhý, osmičlenný panel reprezentantů byl sestaven z významných osobností, které pivo a pivovarskou problematiku dobře znají, ale nezabývají se jeho hodnocením profesionálně, jako jsou lékaři, novináři i manažeři. Degustace tradičně proběhla ve Výzkumném senzorickém centru VÚPS, a.s.

V kategorii světlá speciální piva bylo přihlášeno 13 vzorků piv. Na třetím místě se umístil Svijanský kníže z PIVOVARU SVIJANY, a.s. Dělené druhé místo si rozdělily značky Podkrkonošský speciál, jehož výrobcem je Pivovar Nová Paka a.s., Rebel sváteční speciál z produkce Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod, a.s., aPostřižinské, sváteční speciál, který uvařil Pivovar Nymburk, s.r.o. Vítězem kategorie se stal PRIMÁTOR EXKLUZIV 16% z pivovaru PRIMÁTOR a.s.

V kategorii polotmavé a tmavé pivní speciály bylo přihlášeno osm piv. Na třetím místě skončil ROHOZEC Třináctka tmavá z PIVOVARU ROHOZEC a.s. Na děleném druhém místě se umístilo pivo KONRAD Svatopavelské od výrobce Pivovaru Liberec - Vratislavice a Svijanská Kněžna z PIVOVARU SVIJANY, a.s. Zvítězilo pivo Master 18, které uvařil Plzeňský Prazdroj, a.s.

V kategorii neobvyklých piv bylo přihlášeno 13 značek. Třetí cenu získalo pivo Velen z pivovaru Černá Hora, a.s., dělené druhé místo získala piva Horské byliny, které vyrábí Pivovar Holba a.s., dále Bernard Švestka a Bernard sváteční ležák z produkce Rodinného pivovaru BERNARD, a.s. a Master altbier z Plzeňského Prazdroje, a.s. Degustátorům v této kategorii nejvíce chutnalo a v kategorii zvítězilo pivo Primátor Stout produkce pivovaru PRIMÁTOR, a.s. Toto pivo obdrželo i cenu předsedy degustační komise za nejvíce nominací. Předal ji Mgr. František Frantík z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s., který byl i hlavním organizátorem soutěže.

V letošním roce byla poprvé vyhlášena kategorie svrchně kvašených piv ale. Degustátoři hodnotili 8 přihlášených značek. Třetí cena nebyla udělena. Dělené druhé místo získalo pivo BERNARD BOHEMIAN ALE z produkce Rodinného pivovaru BERNARD, a.s., dále pivo Primátor IPA z pivovaru PRIMÁTOR, a.s. a pivo IPA Flying Cloud, který uvařil Pivovar Vysoký Chlumec, a.s. Vítězem kategorie se stal KONRAD Vratislavický Ale z Pivovaru Liberec – Vratislavice.

„Mohu jen potvrdit, co jsem uvedl při vyhlašování letošního ročníku. V posledních letech je mezi konzumenty piva zvýšená poptávka po svrchně kvašených pivech typu ale, zejména o piva IPA,“ uvedl Mgr. František Frantík z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s. reprezentující odborného garanta soutěže, který je i předsedou poroty. U pivních speciálů se dnes již nejedná o minoritní skupinu ctitelů piva,“ a dále doplnil: „Naši milovníci piva rádi ochutnávají pivní novinky již také proto, že se s nimi stále více setkávají právě díky rozšiřující se nabídce pivovarů, od nejmenších po největší. A to je pro pivní trh nesporně velmi dobrá zpráva. A ještě něco – obě degustační komise se opět shodly, stejně jako loni, že mezi soutěžními pivy nezaznamenaly špatné pivo.“

Vyhlašovatelem soutěže je PORT spol. s r. o. Její představitel, Ing. Josef Vacl, CSc k průběhu letošního ročníku uvedl: „Rekordní zájem pivovarů i doposud nejvyšší počet přihlášených piv jen potvrzuje situaci na trhu, že totiž zájem o pivní speciály mezi českými ctiteli piva stále roste.“ K tomu navíc poznamenal: „To, že mezi oceněnými jsou představitelé všech průmyslových pivovarů bez rozdílu velikostí svědčí o tom, že pro řadu z nich nepředstavují pivní speciály okrajovou záležitost, ale mají dnes již své významné místo v jejich nabídce.“

Ocenění byla dnes v Praze předána představitelům vítězných pivovarů na slavnostním setkání pivovarníků, pivovarských odborníků, médií a laických degustátorů. Snímky ze soutěže jsou k dispozici na www.certum.cz.

kategorie: Tiskové zprávy
Dolní navigace