Tiskové zprávy

www.certum.cz / Tiskové materiály / Tiskové zprávy
Celkem 63 článků
články: [1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] další záznamy

Jiří Šuhájek představuje průřez tvorbou v Galerii La Femme

Jiří Šuhájek představuje průřez tvorbou v Galerii La FemmePraha, 20. září 2016 – Poměrně širokou ukázku maleb, ale i svého sklářského umění a kreseb představuje v Galerii La Femme akademický malíř Jiří Šuhájek. Absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v atelieru prof. Stanislava Libenského a londýnské Royal Art College si renomé výjimečného sklářského výtvarníka získal za více než padesátileté období své umělecké tvorby. Nejvíce je na současné výstavě zastoupena kombinovaná technika. Ke zhlédnutí jsou však vystaveny i ukázky interiérových skleněných kompozic.

Výstava je v jádru komplexní ukázkou obrazů a skleněných plastik. Jsem velmi rád, že mohu prezentovat zvláště malbu, které se nyní rád věnuji. Expozice vznikla zvláštní shodou náhod, protože jsme s Miroslavem Lipinou o možné samostatné výstavě mluvili snad deset let, do této doby jsem u něj vystavoval jen na kolektivních výstavách či veletrhu Art Prague“ říká Jiří Šuhájek. „Zdá se, že doba a možná i moje tvorba dozrála natolik, že výstava vznikla.  Nestihl jsem ji uskutečnit k mým sedmdesátinám, ale říkám si, že nikdy není pozdě. Je to jakási výstava se zpožděním, ale je,“ dodává Jiří Šuhájek.

Průzkum o akcích s pivem: chceme degustovat neznámé značky a setkat se s přáteli

Praha 21. prosince 2015 – Dotazníkové šetření agentury PORT spol. s r. o. uskutečněné v červnu a v červenci roku 2015 se zaměřilo na zodpovězení otázek, co motivuje veřejnost k účasti na stále populárnějších pivních a pivovarských akcích. Ty hrají v marketingových aktivitách pivovarů a především u obcí a měst stále významnější místo. Výsledky ukázaly, že téměř 80 % dotazovaných očekává, že bude mít možnost degustovat piva, s nimiž se doposud neměli možnost setkat. Více než polovina dotazovaných uvedla jako důvod účasti možnost setkat se s rodinou a přáteli. Třetí nejpopulárnější atraktivitou pivních akcí je příležitost prohlédnout si výrobní prostory pivovarů.

Pivní speciál roku 2015: stálice i nová jména mezi oceněnými pivovary a jejich pivy

Znojmo, 15. října 2015 – Letošního šestého ročníku soutěže speciálních a neobvyklých piv vyrobených komerčními pivovary v České republice CEREVISIA SPECIALIS - PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2015 se zúčastnilo rekordních14 pivovarů, které přihlásily celkem 35 piv. Degustace se konaly, podobně jako v uplynulém roce, ve Výzkumném senzorickém centru Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze.

Soutěž speciálních a neobvyklých piv CEREVISIA SPECIALIS - PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2015: rekordní počet přihlášených pivovarů

Praha 16. září 2015 – Do šestého ročníku soutěže speciálních a neobvyklých piv CEREVISIA SPECIALIS - PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2015 přihlásil rekordní počet 14 pivovarů celkem 35 vzorků piv. Degustaci a vyhodnocení přihlášených piv provede dvacetičlenná hodnotitelská komise rozdělená na dvě subkomise 6. a 7. října v senzorickém centru Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s. První z nich, dvanáctičlenný panel expertů, tj. grémium složené z členů degustační komise VÚPS bude doplněn o nezávislé odborníky z dalších odborných institucí jako např. z VŠCHT Praha a Zemědělské univerzity v Praze. Osmičlenný panel reprezentantů bude tradičně tvořen novináři zabývajícími se pivovarskou problematikou a významnými osobnostmi, které pivo znají, ale nezabývají se jeho hodnocením profesionálně. Vyhlašovatelem soutěže je společnost PORT spol. s r. o., odborným garantem je VÚPS, a.s.

Čeští vědci zkoumají unikátní nález sto let starých piv ze záhlinického pivovaru

Výzkumníci při otevírání  cenného nálezu ze záhlinického pivovaruPraha 9. dubna 2015 – Tým vědeckých pracovníků z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s. otevřel tři neporušené zakorkované lahve s pivem. Jde o výjimečný a ojedinělý nález piv, které byly v minulých dnech náhodou nalezeny pří rekonstrukci dávno zaniklého pivovaru v Záhlinicích na Kroměřížsku. Dvě piva, světlé a tmavé nesou na láhvích o objemu 0,7 litru embosovaný nápis Pravovárečný pivovar Záhlinice a jedna láhev se světlým pivem nápis Pivovar Holešov. Výzkumníci pod vedením RNDr. Jany Olšovské, PhD. a RNDr. Dagmar Matoulkové, PhD. prozkoumají fyzikální vlastnosti a chemické složení přibližně sto let starých piv, která jim předal k výzkumu jeden z majitelů pivovaru Aleš Přinosil, jednatel společnosti Raven Trading s. r.o.

Třetí zastavení Miroslava Jiránka v Galerii La Femme

Miroslav Jiránek, Den jako stvořený, olejomalba, 2014Praha, 19. prosince 2014 - Miroslav Jiránek (*1951) představuje v Galerii La Femme kolekci svých nejnovějších děl spolu s vybranými staršími díly na výstavě, která nese název Většinou na osu. Nové obrazy jsou inspirované tematickými cestami, které podnikl právě s touto galerií. Objevuje se tam Bodamské jezero, Středomoří, Bretaň. Na rozdíl od výstav dřívějších nabízí i netradiční, odlišná témata. Koná se od 19. prosince do 15. ledna 2015.

„To, že Jiránek v naší galerii vystavuje svá nejnovější díla, není náhodné. Patří k našim kmenovým, dá se říci nejbližším autorům (i co se vzdálenosti jeho bydliště od galerie týče), zúčastňuje se společných výstav a tato je u nás v galerii jeho třetí individuální,“ uvedl Miroslav Lipina, majitel pražské Galerie La Femme. „Je to malíř s intimním vztahem ke krajině, u kterého musíte obdivovat unikátní schopnost kombinovat lásku k přírodě s technickou precizností a smyslem pro detail vyplývající z jeho práce s malými štětci, které detailní malbu nejvíce umožňují,“ dodal Miroslav Lipina.

V soutěži pivních speciálů se letos prosadily i pivní novinky z menší a malých pivovarů

Degustace piv v Výzkumném senzorickém centru VÚPS, a.s.Praha 16. října 2014 – Pátý ročník soutěže speciálních a neobvyklých piv vyrobených pivovary v České republice CEREVISIA SPECIALIS - PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2014 byl ve znamení úspěchů především menších pivovarů. Letošního ročníku se zúčastnilo 12 pivovarů, které přihlásily do soutěže druhý nejvyšší počet piv za dobu jejího konání - celkem 35. Letošní ročník se poprvé uskutečnil v nedávno otevřeném Výzkumném senzorickém centru Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze.

Novinka na letošním festivalu Znojemský hrozen: odborný seminář pro minipivovary

Varna pivovaruPraha 8. října 2014 – Letošní, v pořadí již 16. ročník mezinárodního televizního a rozhlasového festivalu o gastronomii Znojemský hrozen uspořádá pro představitele minipivovarů odborný seminář. V jeho rámci se uskuteční prezentace Mikrobiologie v minipivovarech, kterou přednese RNDr. Dagmar Matoulková, PhD. z VÚPS, a.s. Posluchači budou uvedeni do problematiky mikrobiologie pivovarského provozu. V příspěvku budou prezentovány především technologicky důležité vlastnosti pivovarských kvasinek a mikrobiálních kontaminant surovin, meziproduktů a piva.

S výsledky unikátního a prozatím nejrozsáhlejšího dotazníkového šetření mezi minipivovary a obcemi a městy na téma minipivovary jako příležitost pro cestovní ruch vystoupí v další části semináře Ing. Josef Vacl, CSc., ze společnosti PORT spol. s r. o. Ve třetí část semináře Ing. Jan Šuráň ze společnosti Pivo Praha, s.r.o., který je zároveň prezidentem Českomoravského svazu minipivovarů, přednese prezentaci na téma Netradiční druhy piv, technologické postupy, chmelení.

Zahajuje pátý ročník soutěže speciálních a neobvyklých piv CEREVISIA SPECIALIS - PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2014

Degustace piv při soutěž CEREVISIA SPECIALIS_1Praha 27. srpna 2014 – Soutěž speciálních a neobvyklých piv vyrobených pivovary v České republice CEREVISIA SPECIALIS - PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2014 pokračuje již pátým ročníkem. Soutěž se vyhlašuje ve čtyřech soutěžních kategoriích: světlá speciální piva (13,0 a více % EPM), polotmavá a tmavá speciální piva (13,0 a více % EPM, barva 20 j. EBC) a vyšší a neobvyklá piva. Tímto pojmem se rozumí např. svrchně kvašená piva, ochucená, piva vyráběná v našich podmínkách neobvyklou technologií, míchané nápoje na bázi nealkoholického piva. V této kategorii přihlašovatel může uvést parametr, kterým se pivo odlišuje, a komise k němu při hodnocení přihlíží. Čtvrtou kategorií, které měla premiéru v loňském roce je kategorie míchaných piv (tj. nízkoalkoholická nápoje vzniklé smícháním piva s ovocnou složkou). Vyhlašovatelem soutěže je společnost PORT spol. s r. o., odborným garantem je Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Festival o gastronomii Znojemský hrozen 2014 nabídne řadu novinek

Praha 27. srpna 2014 – Již 16. ročník mezinárodního televizního a rozhlasového festivalu o gastronomii Znojemský hrozen se uskuteční 16. - 18. října 2014 ve Znojmě. Nabídne vedle tradičních soutěží a přehlídek i několik novinek. Postarají se o to především odborné semináře.

Ouverturou letošního ročníku je oblíbená soutěž mladých kuchařů „Znojemská pečeně“. Hned první den festivalu se uskuteční vernisáž výstavy dětských kreseb „Plný talíř malování“ pod záštitou Českého rozhlasu určená především pro veřejnost. Páteří festivalu bude, jak se stalo tradicí, soutěžní mezinárodní přehlídka televizních a rozhlasových pořadů o gastronomii. Projekce budou nejen pro odbornou porotu, ale pořady budou zpřístupněny i nejširší veřejnosti na několika místech ve městě.

Celkem 63 článků
články: [1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] další záznamy
Dolní navigace