Tiskové zprávy

www.certum.cz / Tiskové materiály / Tiskové zprávy
Celkem 63 článků
články: [1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] další záznamy

Český slad si přes složitou situaci na mezinárodních trzích pozici udržel

Praha 23. března 2011 – Domácí sladovny v rámci Českého svazu pivovarů a sladoven vyrobily v roce 462 522 t sladu, což je o 5,8 % méně než v roce 2009. Obchodní sladovny vyprodukovaly 340 451 t sladu, tedy 73,6 % celkové produkce. Pivovarské sladovny vyrobily 122 071 t sladu a jejich podíl na celkové výrobě českého sladu činil 26,4 %. Největší producentem sladu v České republice jsou Sladovny Soufflet ČR, které celkem vyrobily 313 369 tun sladu. Největší pivovarskou sladovnou je sladovna Plzeňského Prazdroje, jejíž produkce dosáhla objemu 84 783 t.

České firmy představí na stuttgartském veletrhu Slow Food 2010 prozatím nejširší nabídku produktů a služeb

Praha, 23. února 2010 – Česká republika bude mít na letošním, již čtvrtém ročníku veletrhu Slow Food v německém Stuttgartu,prozatím nejrozsáhlejší expozici v historii. Stala se partnerskou zemí veletrhu a v její expozice bude prezentováno 13 regionálních českých a moravských výrobců produktů slow food a rovněž službami, které charakteru hnutí odpovídají. Letošní účast našich vystavovatelů je podpořena Ministerstvem zemědělství ČR a agenturou CzechTourism. O veletrh, který se letos koná ve dnech 15. – 18. dubna, byl mezi vystavovateli velký zájem a zúčastní se jej více než 500 firem především z Německa, Itálie a dalších, hlavně evropských zemí. Loňská návštěvnost překonala během čtyřdenního konání akce 15 000 osob a v letošním roce organizátoři odhadují účast přibližně 25 000 návštěvníků vč. odborné veřejnosti.

Rekvalifikační kurz pro sladovníky a pivovarníky připravuje šestý běh

Praha 10. ledna 2019 – V pořadí již šestý kurz Pivovarské a sladovnické práce pro zájemce, kteří hledají pro lepší uplatnění v pivovarství a sladařství jako reakci na v současnosti značný nedostatek pivovarských a sladařských odborníků zahajuje v březnu letošního roku Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. Výuka probíhá formou přednášek, technologických cvičení a laboratoří. V průběhu technologických cvičení si účastník kurzu vyzkouší celý technologický postup varného procesu na experimentálním pivovaru VÚPS, provede odběr vzorků k analýzám a seznámí se se závěrečnými úpravami piva a stáčecím zařízením piva do lahví. Odebrané vzorky bude analyzovat v analytické a mikrobiologické laboratoři. Tam si také osvojí základní analytické a mikrobiologické metody kontroly vstupních surovin – ječmene, vody a chmelu, meziproduktů, vedlejších produktů a konečného sladu a piva. Pro efektivnější výuku jsou studenti rozděleni do skupin po 2 až třech osobách a vedeni odbornými pracovníky a lektorem.

Kalendář Pirelli 2010 nabídne jedinečnou kombinaci dráždivého realismu i detailu ženské krásy

Kerr MMilán/Praha 2. září 2009 – Kalendář Pirelli, unikátní umělecké dílo i svědek doby zároveň, přichází jako již tradičně s neopakovatelným, velmi osobitým a konvencemi nezatíženým souborem fotografií krásných žen. V letošním roce mezi nimi objevíme např. australské krásky Mirandu Kerr nebo Catherine McNeil, Maďarku Eniko Mihalik, Georginu Stojilijtoric ze Srbska a několik britských modelek.

Výroční cena Slow Food Prague 2009 vyhlášena

Praha, 22. června 2009 – Hnutí Slow Food Česká republika vyhlašuje poprvé ve své historii Výroční cenu Slow Food Prague pro rok 2009. Zájemci mohou do soutěže přihlásit výrobek, který naplňuje kritéria Slow Food. Lze je stručně charakterizovat třemi slovy dobrý, čistý a fair. Znamená to, že výrobek musí být dobrý, tedy mít odpovídající chuť. Dále musí být čistý, tj. bez přidaných látek škodících lidskému zdraví a třetím charakteristickým rysem je, že bude fair, tzn. že za něj spotřebitel zaplatí výrobci spravedlivou cenu. Důležité při posuzování toho, odpovídá-li výrobek kriteriím výrobků Slow Food pro zařazení do soutěže Slow Food Prague 2009, bude i původ. Přihlašovaný výrobek je od českého výrobce a obsahuje převahu českých surovin.

První ročník soutěže speciálních a neobvyklých piv při festivalu Znojemský hrozen 2009 vyhlášen

Praha 18. června 2009 – Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., a PORT spol. s r. o., vyhlašují první ročník soutěže speciálních a neobvyklých piv vyrobených komerčními pivovary v České republice. Soutěž se uskuteční v rámci gastronomického festivalu Znojemský hrozen 2009. Vyhlašuje se ve třech kategoriích: První z nich je určená pro světlá speciální piva (13,0 a více % EPM), druhá pro polotmavá a tmavá speciální piva (13,0 a více % EPM, barva 20 j. EBC) a vyšší. Třetí kategorie je určena neobvyklým pivům. Tímto pojmem se rozumí např. ochucená nebo v našich podmínkách neobvyklou technologií vyráběná piva. V této kategorii přihlašovatel může uvést parametr, kterým se pivo odlišuje, a komise k němu při hodnocení přihlíží.

České pivo: slabý alkoholický nápoj i potravina

Praha 16. června 2009 – Pivo i chléb patří k nejstarším známým potravinám, které se lidstvo naučilo vyrábět. Pivo je u nás odedávna nazýváno tekutým chlebem. Z pohledu výživy se dokonce dá tvrdit, že nutriční složení piva a chleba se velmi podobá. Pivo, především to české provenience, je zjednodušeně definováno jako slabý alkoholický nápoj, který tvoří 92–93 % vody, 4 % alkoholu, 0,5 % oxidu uhličitého a 2,5–3,5 % tzv. zbytkového extraktu, který obsahuje jednak látky z výchozích surovin (sladu a chmele), jednak produkty metabolické činnosti kvasinek. Podle nejnovějších výzkumů v něm bylo nalezeno více než 3 000 chemických látek, z nichž více než 800 jich bylo identifikováno. Z chemického hlediska jde o směs různých makromolekulárních sloučenin – bílkovin, sacharidů, lipidů a nukleových kyselin. Z dalších látek jsou to pak kupříkladu polyfenolové sloučeniny, hořké látky chmele, vitaminy, aminokyseliny, minerální látky, vlákniny, fytoestrogeny a také alkohol.

Moderní technologie napomáhají pivovarům k šetrnému přístupu k životnímu prostředí i lepšímu využití energií

Praha 29. dubna 2009 – Podle nejnovějšího průzkumu zorganizovaného Českým svazem pivovarů a sladoven investují pivovary v České republice ročně desítky milionů korun do ekologie. I když prvotní investice jsou finančně náročné, z dlouhodobého hlediska se začínají vyplácet, a to nejen velkým pivovarům, ale i těm malým. Nejvíce projektů a úsporných programů směřuje do oblasti úspor elektrické energie. Většina průmyslových pivovarů již nainstalovala nebo právě instaluje tzv. šetřiče energie k rekuperaci tepla. Dříve odpadní teplo a pára se dnes využívá k ohřevům v technologických procesech. Zatímco před deseti či patnácti lety se procento vráceného kondenzátu pohybovalo kolem 40, dnes bylo dosaženo více než 70% návratnosti.
 

Odborná degustace soutěže České pivo 2009 zahájila prvním kolem

Praha 29. dubna 2009 – První kolo degustace přihlášených piv bylo dnes zahájeno v pivovaru Velké Popovice. Celkem 21 degustátorů, sládků i pivovarských odborníků, mezi nimi také 4 ženy, bude po dva dny hodnotit piva, která české pivovary přihlásily do soutěže České pivo 2009. Celkem podalo přihlášku 53 piv do čtyř kategorií. Tradičně nejvíce přihlášených je světlých ležáků, 21 značek, v kategorii světlá výčepní piva bude degustováno 16 druhů. Tmavých ležáků je přihlášeno 7 a stále populárnějších nealkoholických piv bylo do soutěže přijato 9. První den jsou hodnoceny světlé a tmavé ležáky, druhý den potom světlá výčepní a nealkoholická piva. Soutěž České pivo 2009 jako jedinou akci u nás mezi soutěžemi piv vyhlašuje a garantuje Český svaz pivovarů a sladoven.

Celkem 63 článků
články: [1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] další záznamy
Dolní navigace