Wikipedie a její komunikační potenciál

www.certum.cz / Přednášková činnost na konferencích a seminářích / 27. Pivovarsko-sladařské dny, říjen 2017
(stať zveřejněná v dvouměsíčníku Kvasný průmysl)

  Wikipedie a její komunikační potenciál Wikipedie a její komunikační potenciál Wikipedie a její komunikační potenciál Wikipedie a její komunikační potenciál

Dolní navigace