Mezinárodní konference Marketingová komunikace a společnost, květen 2013

www.certum.cz / .. / Mezinárodní konference Marketingová komunikace a společnost, květen 2013

V květnu 2013 Josef Vacl vystoupil na mezinárodní konferenci Marketingová komunikace a společnost. Pořadatelem byla Vysoká škola finanční a správní v Praze. Uskutečnila se ve dnech 16. a 17. 5. 2013. Tématem přednášky byla případová studie Komunikační podpora vědeckého projektu vývoje unikátní výrobní technologie bezlepkového piva a uvedení piva CELIA na trh.
Mezinárodní konference Marketingová komunikace a společnostAnotace prezentace:
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s. úspěšně dokončil výzkum a vývoj technologie umožňující bezpečnou výrobu piva pro celiaky. Tým VÚPS, a.s. vytvořil unikátní technologii, kdy hlavní surovinou vyrobeného piva pro osoby trpící celiakií zůstává český slad. O výsledky výzkumu projevil zájem Žatecký pivovar, spol. s r. o., který ve spolupráci s VÚPS, a.s. bezlepkovou technologii zavedl a vyrobil první šarži piva, které uvedl na trh pod názvem CELIA. Oba subjekty požádaly společnost PORT spol. s r. o. o vypracování strategie, jak výsledky výzkumu i následný produkt komunikovat. Vedouc projektu Ing. Josef Vacl, CSc. vypracoval návrh kampaně vč. návrhu komunikačních sdělení, harmonogramu aktivit a byly vytipované osobnosti z řad lékařů a osob postižených celiakií, které staly se tvářemi komunikace projektu. Ohlasy na realizovaný projekt předčily očekávání. Zaznamenali jsme 38 článků ve všech druzích médií, od elektronických po tištěná, odborná i pro nejširší veřejnost, od deníků po měsíčníky a ohlasy pokračují. Kampaň zajistila publicitu a požadované zviditelnění VÚPS, a.s. Současně významně přispěla k úspěchu marketingově-prodejních aktivit Žateckého pivovaru s pivem na trhu u nás a vytvořila podmínky pro úspěšný export piva CELIA.
Prezentace vyšla ve sborníku konference ISBN 978-80-7408-097-5.

Dolní navigace