Tisková konference k otevření Výzkumného senzorického centra VÚPS, a.s.

www.certum.cz / .. / Tisková konference k otevření Výzkumného senzorického centra VÚPS, a.s.

Uspořádali jsme tiskovou konferenci ke slavnostnímu otevření Výzkumného senzorického centra Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském v Praze, svými parametry jedinečného v České republice. Výzkumné senzorické centrum Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském v PrazeVýzkumné pracoviště je určeno především k výzkumu, vývoji a inovacím v oblasti senzorické kvality potravin. Jeho analytická laboratorní část je zaměřena zejména na nápoje s hlavním zřetelem na pivo, senzorická část na zkoušky piva a nápojů s tím, že její vybavení umožňuje i studium a testování širokého spektra potravin, potravinářských surovin i výrobků běžného používání.

Jedním z důležitých úkolů vzniklého pracoviště je i umožnit hlouběji zkoumat a ověřovat charakteristické vlastnosti Českého piva. Chráněné zeměpisné označení, které České pivo získalo v rámci Evropské unie v roce 2008, umožňuje podporovat jeho jedinečnost a hájit jej proti těm, kteří by se na jeho fenoménu chtěli přiživit. Trvalá péče o České pivo na kvalitní vědecké bázi je proto pro budoucnost našeho pivovarství nezastupitelná.

Pracoviště senzorického centra se skládá ze senzorické a analytické laboratoře. Senzorická laboratoř , realizovaná podle platných mezinárodních norem, zahrnuje degustační zkušebnu vybavenou 12-ti degustačními boxy se speciálním osvětlením, výpočetní technikou, signalizací pro obsluhu a dalším nezbytným vybavením pro co nejobjektivnější posuzování zkoumaných potravin. Zkušebna má přívod vzduchu, odtah pachů. Dvě samostatné místnosti jsou určeny pro přípravu a Výzkumné senzorické centrum Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském v Prazeuchovávání vzorků. K dispozici jsou, zařízení pro přípravu i tepelnou úpravu vzorků, prostředky pro vzorkování a servírování, chladicí boxy, myčky, skříně, odkládací a přípravné plochy. Další prostory slouží k tréninku a vyhodnocovací výsledků aktivit posuzovatelů. Klimatizovaná analytická laboratoř je vybavena špičkovými analytickými přístroji s vysokým rozlišením , moderní výpočetní technikou se speciálním softwarem.
Vedle hlavní činnosti centra, kterou bude průmyslový výzkum, bude jeho působení zaměřeno na spolupráci s potravinářským průmyslem při kontrole senzorické kvality a vývoji nových výrobků. Doplňkovou činností bude vzdělávání specialistů, spolupráce se středními a vysokými školami a centrum bude k dispozici i pro širší veřejnost a např. při komerčních soutěžích a spotřebitelských testech. Tisková zpráva je k dispozici v sekci Tiskové materiály.

Dolní navigace