Odborný seminář pro minipivovary byl součástí programu festivalu Znojemský hrozen 2014

www.certum.cz / .. / Odborný seminář pro minipivovary byl součástí programu festivalu Znojemský hrozen 2014

Novinka na letošním festivalu Znojemský hrozen: odborný seminář pro minipivovaryV průběhu v pořadí již 16. ročník mezinárodního televizního a rozhlasového festivalu o gastronomii Znojemský hrozen byl uspořádán pro představitele minipivovarů odborný seminář. V jeho rámci se uskutečnila prezentace Mikrobiologie v minipivovarech, kterou přednesla RNDr. Dagmar Matoulková, PhD. z VÚPS, a.s. Posluchači byli seznámeni problematikou mikrobiologie pivovarského provozu. V příspěvku byly prezentovány především technologicky důležité vlastnosti pivovarských kvasinek a mikrobiálních kontaminant surovin, meziproduktů a piva.

S výsledky unikátního a prozatím nejrozsáhlejšího dotazníkového šetření mezi minipivovary a obcemi a městy na téma minipivovary jako příležitost pro cestovní ruch vystoupil v další části semináře Ing. Josef Vacl, CSc., ze společnosti PORT spol. s r. o. Ve třetí část semináře Ing. Jan Šuráň ze společnosti Pivo Praha, s.r.o., který je zároveň prezidentem Českomoravského svazu minipivovarů, přednesl prezentaci na téma Netradiční druhy piv, technologické postupy, chmelení.

V panelu pro následnou diskusi na otázky přítomných odpovídali i RNDr. Karel Kosař, CSc., ředitel VÚPS, a.s., a Mgr. František Frantík z téže instituce a zároveň šéfredaktor odborného měsíčníku Kvasný průmysl.

Dolní navigace