Prezentační dovednosti - kurz profesionálně prezentovat projekty, nové výrobky a služby

www.certum.cz / .. / Prezentační dovednosti - kurz profesionálně prezentovat projekty, nové výrobky a služby

Komunikace a schopnost komunikovat, sdělit souvisle, jasně, přijatelným a zajímavým způsobem své myšlenky, seznámit s výsledky bádání, uvést nový výrobek nebo novou službu na trh, to vše vyžaduje profesionální prezentaci. Skládá se z obsahu, který musí být jasný a zajímavý od samotného začátku až do konce. Forma a způsob přednesu potřebuje být takový, aby posluchač udržel pozornost na optimální výši co nejdéle. Je rovněž pochopitelné, že srozumitelnost projevu jde ruku v ruce se schopností představit a podpořit myšlenky, které chceme posluchači, potencionánímu zákazníkovi nebo např. studentovi případně budoucímu spolupracovníkovi nebo někomu jinému ozřejmit. Jeho pozornost neklesá, jedná-li se o příjemné, obsažné a nikoliv nudné vystoupení.

Jak toho dosáhnout? Vypracovali jsme metodiku a systém činností, které názorně ukazují, jak profesionálně prezentovat své myšlenky, názory, nápady, projekty atp. Jednodenní kurz jsme realizovali pro významnou vědeckou instituci a její součástí byly i testy, do jaké míry byli její zaměstnanci s to odbornou problematiku sdělit tak, aby zaujala a byla srozumitelná i těm, kteří nejsou v daném oboru specialisty, avšak potřebovali se s danými tématem seznámit.

Absolvování kurzu napomohlo tomu, že prakticky všichni jeho účastníci mnohem lépe, srozumitelněji a profesionáněji představili své projekty.
 

Dolní navigace