Seminář o možnosti pořádat soutěž o internetových stránkách v gastronomii a potravinářství v rámci festivalu Znojemský hrozen

www.certum.cz / .. / Seminář o možnosti pořádat soutěž o internetových stránkách v gastronomii a potravinářství v rámci festivalu Znojemský hrozen

Novinkou gastronomického festival Zlatý hrozen 2014 byl seminář o možnosti v budoucnu vyhlásit a pořádat soutěž o nejzajímavější a nejužitečnější internetové stránky v oblasti gastronomie a potravinářství
Internetové stránky jsou totiž zrcadlem každé firmy. Umožňují ji mj. komunikaci s cílovými skupinami. Jejich efektivnost v dopadu na adresáta nebo adresáty je dána řadou momentů. Proto je třeba jejich kvalitu sledovat, jejich obsah a vše co s tím souvisí vyvíjet a hledat stále nová zadání, která by měla naplňovat. A právě nový projekt je o tom, aby tomuto procesu právě konfrontací formou soutěže napomohl.
Diskusního fóra se mj. zúčastnili Václav Malovický, Jaroslav Sapík, doc. Jitka Vysekalová, Ivan Vodochodský a další. Seminář moderoval PhDr. Adolf Boháček.
Kromě výměny názorů nad charakterem zvažovaného projektu bylo posuzování kriterií, která by rozhodovala o nejlepších internetových stránkách, jako je kreativita a originalita webu, užitečnost, tedy co cílovým skupinám kromě informací přinesou. Hodnoceny by měly pochopitelně i estetický dojem a design, technologická stránka - tedy jak snadno se uživateli s nimi pracuje atd. A i když existuje již řada soutěží týkající se internetových stránek, její orientace na oblast gastronomie i potravinářství, nová soutěž by nabídla nesporně málo popsanou kapitolu. Je zřejmé, že seminář zahájil dlouhodobou diskusi o tom, v čem dosavadní způsoby prezentací firem na internetu vyhovují a v čem by mohly být jiné vzhledem k novým trendům na trhu gastronomie a potravinářství
Obsáhlá a velmi zajímavá diskuse nad možnou další programovou částí ukázala, jak je tento problém zajímavý a jaké možnosti nabízí. Závěry ze semináře poslouží k další diskusi o programu festivalu Znojemský hrozen i o jeho další orientaci a zaměření. Prezentaci jako podklad pro diskusi a úvodní materiál pro účastníky semináře zpracoval Ing. Josef Vacl, CSc., PORT spol. s r. o.

Dolní navigace