Vítězná piva třetího ročníku soutěže speciálních a neobvyklých piv při festivalu Znojemský hrozen 2011 vyhlášena

www.certum.cz / .. / Znojemský hrozen 2011 - soutěž speciálních a neobvyklých piv

Soutěž speciálních a neobvyklých piv při festivalu Znojemský hrozen 2011- organizátoři a představitelé nejúspěšnějších pivovarůZnojmo/Praha 15. září 2011 – Třetí ročník soutěže speciálních a neobvyklých piv, který se již tradičně uskutečnil v rámci gastronomického festivalu Znojemský hrozen 2011, vyhlásil ocenění nejlepších piv. Jedenáct pivovarů přihlásilo celkem 24 vzorků do třech vypsaných kategorií. Nejpočetněji obeslanou kategorií byla kategorie světlá speciální piva, kde bylo přihlášeno 13 vzorků piv. Na třetím místě se umístil Svijanský kníže z Pivovaru Svijany, a.s.. Druhou cenu získala piva Baron Trenck z produkce Heineken ČR, a.s., Jihlavský Grand 18 % z Pivovaru Jihlava, a.s., K-Brewery Trade, a.s., Hostan 13 % ze skupiny Heineken ČR, a. Rychtář z pivovaru Rychtář, K-Brewery Trade, a.s. Vítězem kategorie se stalo pivo Březňák ze skupiny Heineken ČR, a.s.

V kategorii polotmavé a tmavé pivní speciály byly přihlášeny 4 vzorky. Na třetím místě skončilo pivo Démon z pivovaru Vysoký Chlumec, K-Brewery Trade, a.s. Granát, jehož výrobcem je Pardubický pivovar, a.s. se umístilo na druhém místě. Vítězem se stalo pivo Svijanská kněžna z Pivovaru Svijany, a.s.

V kategorii neobvyklých piv, která byla obeslaná 7 vzorky, získalo třetí cenu pivo Kvasar z Pivovaru Černá Hora, a.s., K-Brewery Trade, a.s. Druhá cena nebyla udělena. Vítězné ocenění obdrželo Dožínkové pšeničné pivo, Heineken ČR, a.s. a pivo CELIA, jehož výrobcem je Žatecký pivovar, s.r.o. Cenu předsedy poroty za nejvíce nominací získalo pivo Svijanská kněžna z Pivovaru Svijany, a.s.

„Přes dvaceti nebo třiceti léty by byla velká drzost pořádat soutěž v degustaci piv v září, neboť se oprávněně tvrdilo, že když zrají švestky, je špatné pivo,“ uvedl RNDr. Karel Kosař, CSc., ředitel Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s. „Nebývalý technologický pokrok podpořený masivními investicemi do českého pivovarství způsobil, že tohle přísloví už neplatí a kvalita piva je standardní celý rok,“ doplnil Karel Kosař.

„Už třetí rok existence soutěže potvrzuje zájem pivovarů o konfrontaci neobvyklých piv, která neupadá a koresponduje s rostoucím zájmem veřejnosti o pivní speciály i neobvyklá piva,“ uvedl Mgr. František Frantík z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s. a hlavní organizátor soutěže. „Fakt, že oceněných piv je více, potvrzuje, že pivovary těmto pivům věnují rostoucí péči, byť netvoří významnou část jejich produkce,“ dodal František Frantík.

Soutěž vyhlásil PORT spol. s r. o. pro speciální a neobvyklá piva vyrobená komerčními pivovary v České republice. Odborným garantem je tradičně Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s. Soutěž se uskutečnila v rámci gastronomického festivalu Znojemský hrozen 2011. Vyhlašuje se ve třech kategoriích: První z nich je určená pro světlá speciální piva (13,0 a více % EPM), druhá pro polotmavá a tmavá speciální piva (13,0 a více % EPM, barva 20 j. EBC) a vyšší. Třetí kategorie je určena neobvyklým pivům. Tímto pojmem se rozumí např. ochucená nebo v našich podmínkách neobvyklou technologií vyráběná piva. V této kategorii přihlašovatel může uvést parametr, kterým se pivo odlišuje, a komise k němu při hodnocení přihlíží.

Jednokolová soutěž proběhla ve dvou termínech a vyhodnocení přihlášených piv provedla dvacetičlenná hodnotitelská komise rozdělená na dvě subkomise. První z nich, dvanáctičlenný panel expertů, tj. grémium složené z členů degustační komise VÚPS, byl doplněn o nezávislé odborníky z dalších odborných institucí, jako např. z VŠCHT Praha a Zemědělské univerzity v Praze. Osmičlenný panel reprezentantů byl tvořen novináři zabývajícími se pivovarskou problematikou a významnými osobnostmi, které pivo znají, ale nezabývají se jeho hodnocením profesionálně.

Dolní navigace